- -

Pack for you: repartiments millors I més ràpids

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pack for you: repartiments millors I més ràpids

Show full item record

Soriano López, V. (2022). Pack for you: repartiments millors I més ràpids. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/187349

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/187349

Files in this item

Item Metadata

Title: Pack for you: repartiments millors I més ràpids
Secondary Title: Pack for you: repartos mejores y más rápidos
Pack for you: better and faster deliveries
Author: Soriano López, Víctor
Director(s): Andrés Martínez, David de Rossi, Bruno
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2022-09-20
Issued date:
Abstract:
[CA] Pack4You és una aplicació mòbil enfocada als repartidors. Aquest treball busca facilitar la feina d’aquests oferint un suport per a la gestió dels paquets i l’ordenació dels mateixos mitjançant diversos algorismes. ...[+]


[ES] Pack4You es una aplicación móvil enfocada a los repartidores. Este trabajo busca facilitar la labor de estos ofreciendo un soporte para la gestión de los paquetes y la ordenación de los mismos mediante diferentes ...[+]


[EN] Pack4You is a mobile app focused on delivery men. This project wants to make their life easier by giving them a way to manage and sort packages by using different algorithms. Once the delivery man logs in, the app ...[+]
Subjects: Aplicació mòbil , Android , Geolocalització , Repartiment de paquets , Jetpack Compose , Disseny centrat en l'usuari , MVVM , Estalvi de temps , Algorisme , Mobile app , Geolocation , Package delivery , User-centered design , Time saving , Algorithm
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record