- -

Anàlisi i aplicació dels processos d'autoproducció per al desenvolupament d'una col·lecció d'objectes per a la promoció de València. Essència i Arquitectura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi i aplicació dels processos d'autoproducció per al desenvolupament d'una col·lecció d'objectes per a la promoció de València. Essència i Arquitectura

Show full item record

Soriano Pinter, E. (2022). Anàlisi i aplicació dels processos d'autoproducció per al desenvolupament d'una col·lecció d'objectes per a la promoció de València. Essència i Arquitectura. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/188102

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/188102

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi i aplicació dels processos d'autoproducció per al desenvolupament d'una col·lecció d'objectes per a la promoció de València. Essència i Arquitectura
Secondary Title: Análisis y aplicación de los procesos de autoproducción para el desarrollo de una colección de objetos para la promoción de València. Esencia y Arquitectura
Analysis and application of self-production processes for the development of a collection of objects for the promotion of Valencia. Essence and Architecture
Author: Soriano Pinter, Eduard
Director(s): Magal Royo, Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2022-09-28
Issued date:
Abstract:
[CA] Amb el desenvolupament i execució d’aquest treball es vol analitzar el concepte de disseny autoproduït en l’actualitat i la utilització de tècniques de prototipat ràpid per al desenvolupament i producció d’objectes ...[+]
Subjects: Autoproducció , Autoedició , Patrimoni , Arquitectura , Disseny decoratiu , València , Souvenir , Prototipat ràpid
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería del Diseño-Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record