- -

Un teló històric per a una segona vida. Rehabilitació de l'antic edifici de Correus de Gandia per a un equipament educatiu.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Un teló històric per a una segona vida. Rehabilitació de l'antic edifici de Correus de Gandia per a un equipament educatiu.

Show full item record

Caravaca Martínez, S. (2022). Un teló històric per a una segona vida. Rehabilitació de l'antic edifici de Correus de Gandia per a un equipament educatiu. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/188745

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/188745

Files in this item

Item Metadata

Title: Un teló històric per a una segona vida. Rehabilitació de l'antic edifici de Correus de Gandia per a un equipament educatiu.
Secondary Title: Un telón histórico para una segunda vida. Rehabilitación del antiguo edificio de Correos de Gandia para un equipamiento educativo.
A historical curtain for a second life. Rehabilitation of the old post office of Gandia for an educational building.
Author: Caravaca Martínez, Silvana
Director(s): Santatecla Fayos, José Santatecla Fayos, Roberto López Alfonso, Salvador Saneugenio Gregori, Joaquín
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2022-07-21
Issued date:
Abstract:
[EN] In the last years, the old post office of Gandia has been experiencing a disuse, losing its strategic location as the heart of the city. This project carries the will to give a second life and reactivate the historical ...[+]


[CA] En aquests últims anys, l’antic edifici de Correus de Gandia ha estat en desús, deixant perdre una ubicació estratègica al cor de la ciutat. Aquest projecte naix de la voluntat de donar-li una segona vida i reactivar ...[+]
Subjects: Gandia , Façana preexistent , Muralla , Centre històric , Campus universitari , Pre-existing facade , Wall , Historical center , University campus
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record