- -

Habitatge cooperatiu en cessió d'us contra la gentrificació. Cas d'estudi a Londres

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Habitatge cooperatiu en cessió d'us contra la gentrificació. Cas d'estudi a Londres

Show full item record

Bañuls Sanchis, A. (2022). Habitatge cooperatiu en cessió d'us contra la gentrificació. Cas d'estudi a Londres. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/189943

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189943

Files in this item

Item Metadata

Title: Habitatge cooperatiu en cessió d'us contra la gentrificació. Cas d'estudi a Londres
Secondary Title: Habitatge cooperatiu en cessió d'us contra la gentrificació. Cas d'estudi a Londres
Cooperative housing in cession of use against gentrification. London case study
Author: Bañuls Sanchis, Anna
Director(s): Mejía Vallejo, Clara Elena Meri de la Maza, Ricardo Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2022-09-29
Issued date:
Abstract:
[CA] El model d’habitatge de cooperativa en cessió d’ús és una alternativa als models convencionals d’accés a l’habitatge. Es tracta d’un model que beu de l’economia social i solidària i que planteja construir de forma ...[+]


[EN] The cooperative housing in cession of use is an alternative to conventional models of access to housing. It is a model based on social and solidary economy and proposes to collectively build an alternative model of ...[+]


[ES] El modelo de vivienda de cooperativa en cesión de uso es una alternativa a los modelos convencionales de acceso a la vivienda. Se trata de un modelo que bebe de la economía social y solidaria y que plantea construir ...[+]
Subjects: Arquitectura sostenible , Viviendas cooperativas , Co-housing , Sostenibilidad , Economía social , Equidad habitacional , Housing , Cooperatives , Sustainability , Social economy , Housing equity
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record