- -

Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani

Show full item record

Vilar García, S. (2007). Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/1903

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/1903

Files in this item

Item Metadata

Title: Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani
Author: Vilar García, Sara
Director(s): Chafer Bixquert, Teresa Beltrán Medina, Pedro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Read date / Event date:
2007-04-26
Issued date:
Abstract:
En la tesi Històries de paraula plàstica, intentem fer una incursió sobre la utilització del llenguatge escrit i de la narració d'històries en el camp de les arts visuals. En aquest sentit, la incorporació del registre ...[+]
Subjects: Art , Text , Fotografía , Escriptura , Missatges , Lectura , Escultura , Històries , Paraules , Narrativa , Contar històries
UNESCO code: 620309 - Escultura
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/1903
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record