- -

Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani

Mostrar el registro completo del ítem

Vilar García, S. (2007). Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/1903.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/1903

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Històries de paraula plàstica. Contar històries mitjançant la imatge i el text en el discurs artístic contemporani
Autor:
Director(es): Chafer Bixquert, Teresa Beltrán Medina, Pedro
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Fecha acto/lectura:
2007-04-26
Fecha difusión:
Resumen:
En la tesi Històries de paraula plàstica, intentem fer una incursió sobre la utilització del llenguatge escrit i de la narració d'històries en el camp de les arts visuals. En aquest sentit, la incorporació del registre ...[+]
Palabras clave: Art , Text , Fotografía , Escriptura , Missatges , Lectura , Escultura , Històries , Paraules , Narrativa , Contar històries
Código UNESCO: 620309 - Escultura
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/1903
Tipo: Tesis doctoral

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem