- -

ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 25 kW D'AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIDA A COMPENSACIÓ PER ABASTIR L'INSTITUT PÚBLIC DE BENIGÀNIM

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 25 kW D'AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIDA A COMPENSACIÓ PER ABASTIR L'INSTITUT PÚBLIC DE BENIGÀNIM

Show full item record

Tudela Ribes, R. (2022). ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 25 kW D'AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIDA A COMPENSACIÓ PER ABASTIR L'INSTITUT PÚBLIC DE BENIGÀNIM. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/190636

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/190636

Files in this item

Item Metadata

Title: ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 25 kW D'AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIDA A COMPENSACIÓ PER ABASTIR L'INSTITUT PÚBLIC DE BENIGÀNIM
Secondary Title: ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 25 kW DE AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES ACOGIDA A COMPENSACIÓN PARA ABASTECER EL INSTITUTO PÚBLICO DE BENIGÀNIM
TECHNICAL FEASIBILITY STUDY OF A 25 kW PHOTOVOLTAIC INSTALLATION FOR SELF-CONSUMPTION WITH SURPLUSES ACCOUNTED FOR COMPENSATION TO SUPPLY THE BENIGÀNIM PUBLIC INSTITUTE
Author: Tudela Ribes, Roger
Director(s): Palomo Anaya, Mª Josefa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2022-09-13
Issued date:
Abstract:
[ES] El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) es el diseño técnico de una instalación fotovoltaica de 25 kW para satisfacer la demanda eléctrica del instituto público situado en Benigànim, un municipio de la ...[+]


[EN] The aim of my Final Degree Project (TFG) is the technical design of a 25 kW photovoltaic installation to meet the electricity demand of the public school located in Benigànim, a municipality in the province of Valencia. ...[+]


[CAT] L'objectiu del meu Treball de Fi de Grau (TFG) és el disseny tècnic d'una instal·lació fotovoltaica de 25 kW per satisfer la demanda elèctrica de l'institut públic situat a Benigànim, un municipi de la província de ...[+]
Subjects: Mòdul fotovoltaic , Energia solar , Irradiació solar fotovoltaica , Viabilitat tècnica , Transició energètica , RD 244/2019 , Photovoltaic module , Solar energy , Photovoltaic solar irradiation , Technical feasibility , Energy transition
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record