- -

Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal

Show full item record

Cannas, P. (2022). Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal. ANUARI d Arquitectura i Societat. (2):168-194. https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18341

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/191126

Files in this item

Item Metadata

Title: Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal
Secondary Title: Hard shelters: refugee mobility between spatial exclusion and the contemporary problem of temporary living
Refugios rígidos: la movilidad de los refugiados entre la exclusión espacial y el problema contemporáneo de la vida temporal
Les refuges rigides : la mobilité des réfugiés entre l exclusion spatiale et le problème contemporain de la vie temporaire
Author: Cannas, Patrizia
Issued date:
Abstract:
[CA] Considerant la globalització com una transició de les èpoques, les ciutats es caracteritzen cada vegada més per les diferències, contradiccions i conflictes, i el tema de la mobilitat està vinculat a situacions ...[+]


[EN] Considering globalization as a transition of epochs, cities are becoming more and more characterized by differences, contradictions and conflicts, and the topic of mobility is linked to emergency situations due to ...[+]


[ES] Considerando la globalización como una transición entre épocas, las ciudades se caracterizan cada vez más por las diferencias, contradicciones y conflictos, y el tema de la movilidad está vinculado a situaciones de ...[+]


[FR] Si l on considère que la mondialisation est une transition des époques, les villes se caractérisent de plus en plus par leurs différences, leurs contradictions et leurs conflits, et le sujet de la mobilité est associé ...[+]
Subjects: Refugiats , Frontera , Desigualtats , Liquidació , Temporalitat , Refugee , Border , Inequalities , Settlement , Temporariness , Refugiados , Desigualdades , Asentamiento , Temporalidad , Réfugiés , Inégalités , Liquidation , Temporalité , Frontière
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Source:
ANUARI d Arquitectura i Societat. (issn: 2792-7598 ) (eissn: 2792-7601 )
DOI: 10.4995/anuari.2022.18341
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18341
Thanks:
Università degli Studi di trieste
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record