- -

Història local: estudis multidiscipliaris de la Ribera del Xúquer

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Història local: estudis multidiscipliaris de la Ribera del Xúquer

Show full item record

Giménez Chornet, V. (2023). Història local: estudis multidiscipliaris de la Ribera del Xúquer. Editorial Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/EHL.2022.633601

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/191499

Files in this item

Item Metadata

Title: Història local: estudis multidiscipliaris de la Ribera del Xúquer
Author: Giménez Chornet, Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
La història local o comarcal es pot abordar des de diferents perspectives si volem conèixer tot un ventall d'assumptes que ens són necessaris per a vincular el passat amb el present, e inclús amb el futur. Analitzar el ...[+]
Subjects: Història , Local , Estudis , Multidiscipliaris , Ribera , Xúquer
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 978-84-1396-065-4
Source:
Colección Estudios de Historia Local.
DOI: 10.4995/EHL.2022.633601
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6336-1-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record