- -

La preservació dels vestigis de l'art efímer de les falles. Matèria, tècnica. Estudi constitutiu i anàlisi estructural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La preservació dels vestigis de l'art efímer de les falles. Matèria, tècnica. Estudi constitutiu i anàlisi estructural

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Guerola Blay, Vicente es_ES
dc.contributor.author Colomina Subiela, Antoni es_ES
dc.date.accessioned 2008-05-07T06:57:38Z
dc.date.available 2008-05-07T06:57:38Z
dc.date.created 2006-02-21T09:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2008-05-07T06:57:30Z es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/1921
dc.description.abstract Des que en 1934 s'indultara a la ciutat de València el primer ninot, han sigut moltes les obres que s'han salvat del foc en tot el territori on s'han plantat falles. No obstant, la seua conservació ha mancat normalment de propostes beneficioses molt més enllà del seu mer emmagatzemament en un local o museu. A més, enfront del continu deteriorament material, les intervencions directes escomeses sobre les figures tampoc han sabut solucionar per regla general el problema del seu incessant crebant. El fet de plantejar-se la conservació i restauració dels ninots indultats suposa el coneixement complet de la totalitat de tècniques i materials que han enriquit i assortit l'ofici d'artista-artesà faller i que al seu torn s'han amerat en gran manera de la tradició artística valenciana en tots els seus camps. Antoni Colomina recull els orígens i intencions del ninot de falla, la seua evolució estètica i material i el procés de creació en els tallers fallers. Entendre la correspondència de tots els elements que el conformen és l'única manera d'interpretar el comportament de tots els seus materials constitutius a través del pas del temps. I no sols això; resulta també transcendental el coneixement del mode d'execució dels artistes, les seues tècniques de producció, fórmules, procediments i qualsevol tipus de recurs pràctic que fan servir. Tot aquest coneixement es presenta com a base fonamental per a conéixer el tipus d'obra enfront de la que ens trobem i conformarà una important font documental que, junt amb les pautes elementals de conservació preventiva i els criteris bàsics de restauració, condicionarà qualsevol actuació que es puga dur a terme. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.source Riunet
dc.subject Art es_ES
dc.subject Restauració es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Preservació es_ES
dc.subject Falles es_ES
dc.subject Indult es_ES
dc.subject Ninot es_ES
dc.subject Conservació es_ES
dc.subject Efímer es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.title La preservació dels vestigis de l'art efímer de les falles. Matèria, tècnica. Estudi constitutiu i anàlisi estructural
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.subject.unesco 62 - Ciencias de las artes y las letras es_ES
dc.subject.unesco 6299 - Otras especialidades artísticas es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/1921 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.description.bibliographicCitation Colomina Subiela, A. (2006). La preservació dels vestigis de l'art efímer de les falles. Matèria, tècnica. Estudi constitutiu i anàlisi estructural [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/1921. es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 2357 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record