- -

La memoria habitada

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La memoria habitada

Show full item record

Pérez Jorques, Y. (2023). La memoria habitada. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/195182

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/195182

Files in this item

Item Metadata

Title: La memoria habitada
Secondary Title: The inhabited memory
La memòria habitada
Author: Pérez Jorques, Yara
Director(s): Chornet Roig, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2023-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] L´acte d´habitar implica, entre molts altres elements, la casa, la llar i els espais vivencials. L'individu es troba en la problemàtica de la necessitat i l'exigència constant d'ubicar-se, de romandre i/o d'apropiar-se ...[+]


[EN] The act of living involves, among many other elements, the house, the home and the experiential spaces. The individual is in the problem of the need and constant demand to locate, to remain and / or to appropriate ...[+]
Subjects: Llar , Espai vivencial , Construcció identitària , Habitar , Memòria , House , Home , Experiential space , Identity construction , Live , Memory.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record