- -

Disseny estructural i gràfic d'un envàs alimentari de material plàstic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny estructural i gràfic d'un envàs alimentari de material plàstic

Show full item record

Ferre Gisbert, C. (2023). Disseny estructural i gràfic d'un envàs alimentari de material plàstic. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/195314

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/195314

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny estructural i gràfic d'un envàs alimentari de material plàstic
Secondary Title: Diseño estructural y gráfico de un envase alimentario de material plástico
Structural and graphic design of a plastic food packaging
Author: Ferre Gisbert, Cristina
Director(s): Alberola Sendra, Joan Enric
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2023-06-28
Issued date:
Abstract:
[ES] Aquest Treball de Fi de Màster (TFM) presenta el disseny de l¿estructura i gràfic d'un envàs alimentar realitzat únicament amb un material plàstic per a l¿empresa ITC Packaging. L¿objectiu principal es l¿eliminació ...[+]


[EN] This Master's Thesis (TFM) presents the design of the structure and graphics of a food packaging made only with a plastic material for the company ITC Packaging. The main objective is to eliminate the elements of ...[+]
Subjects: Envàs , Aliment , Estructura , Disseny gràfic , Packaging , Food , Structure , Graphic design
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería del Diseño-Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record