- -

CCreació identitat visual per a l'àlbum principis del grup sa pena: Disseny portada i merchandising

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

CCreació identitat visual per a l'àlbum principis del grup sa pena: Disseny portada i merchandising

Show full item record

Navarro Sanchís, L. (2023). CCreació identitat visual per a l'àlbum principis del grup sa pena: Disseny portada i merchandising. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/195504

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/195504

Files in this item

Item Metadata

Title: CCreació identitat visual per a l'àlbum principis del grup sa pena: Disseny portada i merchandising
Secondary Title: Creación indetidad visual para el álbum Principis del grupo Sa Pena: Diseño portada y merchandising
Creation of the visual identity for the album Principis of the group Sa Pena: Cover design and merchandising
Author: Navarro Sanchís, Lorena
Director(s): Heras Evangelio, David Sanchis Gandía, Álvaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2023-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] El propòsit del treball a presentar es basa en la creació de la identitat visual per al primer projecte musical del grup Sa Pena. Per a dur-lo a terme cal realitzar una anàlisi del perfil del grup i una revisió ...[+]


[EN] The purpose of the work to be presented is based on the creation of the visual identity for the first musical project of the group Sapena. To carry it out I will do an analysis of the band's profile and a conceptual ...[+]
Subjects: Àlbum , Disseny , Identitat visual , Música , Serigrafia. , Album , Design , Visual identity , Music , Silkscreen printing.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record