- -

Creació de models predictius d'ajuda al diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Creació de models predictius d'ajuda al diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2

Show full item record

Galdón Arnandis, A. (2023). Creació de models predictius d'ajuda al diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196569

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/196569

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació de models predictius d'ajuda al diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2
Secondary Title: Creación de modelos predictivos de ayuda al diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2
Creation of predictive models to aid in the diagnosis of type 2 diabetes
Author: Galdón Arnandis, Adrià
Director(s): Arlandis Navarro, Joaquim Francesc Arnal Benedicto, Laura
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2023-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] La diabetis de tipus 2 (DMT2) causa un augment important i precoç de la mortalitat i una reducció de la qualitat de vida dels pacients. El component genètic de la DMT2 suposa més del 50%, però en la seua major part ...[+]


[EN] Type 2 diabetes (T2D) causes a significant and early increase in mortality and a reduction in the quality of life of patients. The genetic component of T2D accounts for over 50%, but most of it remains unidentified. ...[+]


[ES] La diabetes tipo 2 (DT2) causa un aumento importante y precoz de la mortalidad y una reducción de la calidad de vida de los pacientes. El componente genético de la T2D supone más del 50 %, pero en su mayoría no está ...[+]
Subjects: Model predictiu , Diabetis , SNP , Aprenentatge inductiu , Classificació , Corba ROC , Predictive model , Diabetes , Inductive learning , Classification , ROC curve
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record