- -

La posada en marxa d'un nou esdeveniment musical en ple "Boom" de festivals: Cas festival incendiari

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La posada en marxa d'un nou esdeveniment musical en ple "Boom" de festivals: Cas festival incendiari

Show full item record

Presència Alandes, À. (2023). La posada en marxa d'un nou esdeveniment musical en ple "Boom" de festivals: Cas festival incendiari. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196572

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/196572

Files in this item

Item Metadata

Title: La posada en marxa d'un nou esdeveniment musical en ple "Boom" de festivals: Cas festival incendiari
Secondary Title: La puesta en marcha de un nuevo acontecimiento musical en pleno "Boom" de festivales: Caso festival incendiario
The launch of a new music event in the midst of the festival boom: The Incendiary Festival Case
Author: Presència Alandes, Àngela
Director(s): Giménez Chornet, Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2023-06-09
Issued date:
Abstract:
[ES] Aquest TFM tracta d'analitzar la producció i gestió del festival incendiari -tot en minúscules-, així com el context social en el qual sorgeix. L'objectiu és estudiar les dos primeres edicions per a detectar possibles ...[+]


[EN] This TFM tries to analyze the production and management of the incendiari festival -all in lower case-, as well as the social context in which it arises. The objective is to study the first two editions to detect ...[+]
Subjects: Música alternativa , Valencia (Ciudad) , Posicionament de mercat , Posicionamiento de mercado , Subculturas , Gestión cultural , Festivales de música , Postpunk , Música , Art , Skate , Gestió cultural , Context social , Organització , Music , Cultural Management , Social context , Subculture , València (ciutat) , Market positioning , Cultural scene
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Gestión Cultural-Màster Universitari en Gestió Cultural
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record