- -

Estudi de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de la ciutat de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de la ciutat de València

Show full item record

Llinares Llinares, A. (2023). Estudi de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de la ciutat de València. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196791

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/196791

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de la ciutat de València
Secondary Title: Estudio de la calidad del aire en el área metropolitana de la ciudad de Valencia
Study of the quality of air in the metropolitan area of Valencia city
Author: Llinares Llinares, Anna
Director(s): Gómez Adrian, Jon Ander
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2023-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] A pesar d’haver-se constatat una reducció de la contaminació de l’aire respecte a les dues dècades anteriors, la qualitat de l’aire segueix sent un problema molt greu. Els contaminants que habitualment es detecten ...[+]


[ES] A pesar de haberse constatado una reducción en la contaminación del aire respecto a las dos décadas anteriores, la calidad del aire sigue siendo un problema muy grave. Estos contaminantes, son precursores de ...[+]


[EN] Despite a reduction in air pollution compared to the previous two decades, air quality remains a very serious problem. These pollutants are precursors of respiratory, cardiac and brain diseases, in addition to numerous ...[+]
Subjects: Qualitat de l'aire , Contaminació , Medicions atmosfèriques , Contaminants , Anàlisi de dades , Air quality , Pollution , Weather analytics , Pollutants , Data analytics
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencia de Datos-Grau en Ciència de Dades
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record