- -

Pensar des de la natura. Exploració escultòrica a la Serra Calderona.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pensar des de la natura. Exploració escultòrica a la Serra Calderona.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez Arroyo, Emilio José es_ES
dc.contributor.author Velázquez Martínez, Rosa Isabel es_ES
dc.date.accessioned 2023-09-20T10:41:58Z
dc.date.available 2023-09-20T10:41:58Z
dc.date.created 2023-07-12
dc.date.issued 2023-09-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/196811
dc.description.abstract [ES] El present treball tracta d'explorar la relació entre l'ésser humà i la naturalesa mitjançant l'escultura. Es centra en l'elaboració de diverses escultures a partir del que ens ofereix la natura, materials que podem trobar en diferents punts de la Serra Calderona i que es recollirien a través de diversos passejos. D'una banda, es posa el focus en com aquestes escultures es comuniquen amb l'entorn, ja que estan pensades per a romandre en el lloc del qual provenen els seus materials. Per altra banda, la relació directa entre l¿individu i el terreny dona peu a un viatge d'experimentació en el qual s'investiga com es construeix l¿obra d¿art en diàleg amb l¿espai natural. El mapatge es transforma en una cerca personal entorn d¿una finca familiar situada a la muntanya, on el passeig, la recol·lecció i la creació escultòrica activen, en realitat, una línia de comunicació del cos amb la natura. es_ES
dc.description.abstract [EN] The present work explores the relationship between humans and nature through sculpture. It focuses on the creation of various sculptures from what nature offers us, materials that we can find in different parts of the Serra Calderona and that would be collected through various walks. On the one hand, the focus is on how these sculptures communicate with the environment, since they are designed to remain in the place from which their materials come. On the other hand, the direct relationship between the individual and the land gives rise to a journey of experimentation in which we investigate how the work of art is constructed in dialogue with the natural space. The mapping is transformed into a personal search around a family farm located in the mountains, where walking, harvesting and sculptural creation activate, in reality, a line of communication between the body and nature. es_ES
dc.format.extent 71 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Naturalesa es_ES
dc.subject Escultura es_ES
dc.subject Muntanya es_ES
dc.subject Fang es_ES
dc.subject Mapatge es_ES
dc.subject Recol·lecció es_ES
dc.subject Passeig es_ES
dc.subject Nature es_ES
dc.subject Sculpture es_ES
dc.subject Mountain es_ES
dc.subject Mud es_ES
dc.subject Mapping es_ES
dc.subject Collecting es_ES
dc.subject Walk es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts es_ES
dc.title Pensar des de la natura. Exploració escultòrica a la Serra Calderona. es_ES
dc.title.alternative Pensar desde la naturaleza. Exploración escultórica en la Sierra Calderona. es_ES
dc.title.alternative Thinking from nature. Sculptural exploration in the Sierra Calderona. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Velázquez Martínez, RI. (2023). Pensar des de la natura. Exploració escultòrica a la Serra Calderona. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196811 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\153873 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record