- -

Diseño y desarrollo de una plataforma web para la monitorización a tiempo real de datos industriales

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño y desarrollo de una plataforma web para la monitorización a tiempo real de datos industriales

Show full item record

Gómez Carbó, J. (2023). Diseño y desarrollo de una plataforma web para la monitorización a tiempo real de datos industriales. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197132

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/197132

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño y desarrollo de una plataforma web para la monitorización a tiempo real de datos industriales
Secondary Title: Design and development of a web platform for real time monitoring of industrial data
Disseny i desenvolupament d'una plataforma web per a la monitorització a temps real de dades industrials
Author: Gómez Carbó, Joan
Director(s): Fons Cors, Joan Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2023-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte proposat té com a objectiu principal redissenyar el servei de visua-lització de l’entorn operatiu de les màquines de producció en àmbits industrials, aprofitant les capacitats de l’Internet de les Coses ...[+]


[ES] El proyecto propuesto tiene como objetivo principal rediseñar el servicio de visualización del entorno operativo de las máquinas de producción en ámbitos industriales, aprovechando las capacidades del Internet de ...[+]


[EN] The proposed project aims to redesign the visualization service for the opera-tional environment of production machines in industrial settings, leveraging the capabilities of the Internet of Things (IoT). Currently, ...[+]
Subjects: Internet de las Cosas , Interfaces , Servicios REST , WAMP , Monitorización , Tiempo real , Internet de les Coses , Interfícies , Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) , Serveis REST , Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) , Windows , Apache , MySQL , PHP , Monitorització , Temps real , REST services , Monitoring , Real-time , Internet of Things (IoT)
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record