- -

El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Valero Hoyo, Vanesa es_ES
dc.contributor.author Barrantes Alpuente, Andreu es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3612656012512594; north=39.48513256012222; name=C. del Reverend Rafael Tramoyeres, 9, 46020 València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2023-09-27T11:53:09Z
dc.date.available 2023-09-27T11:53:09Z
dc.date.created 2023-07-13
dc.date.issued 2023-09-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/197211
dc.description.abstract [VA] Llucifer, la serp antiga, el leviatan, el gran drac... Són molts els noms pels quals el diable ha estat anomenat i ha representat, al llarg dels temps, la figura de la maldat i l'obscuritat en contrapartida a Jahvè, la seua Nèmesi, el seu pare, aquell representa la llum. Aquest projecte tracta de representar la melancolia, la ràbia, la foscor i la desesperació endinsades dins d'aquest personatge mític prenent com a principal font els escrits de la Bíblia, tot des d'una òptica laica. Es pretén indagar a aquesta figura mitjançant els seus versemblants d'altres religions com el déu Pan. El gravat calcogràfic serà el mitjà pel qual es representa tot aquest projecte, on una sèrie de gravats es desenvoluparan en un espai expositiu mostrant també el procés i la importància d'aquesta disciplina gràfica. es_ES
dc.description.abstract [EN] Lucifer, the ancient serpent, the leviathan, the great dragon... There are many names by which the devil has been called and has represented, throughout time, the figure of evil and darkness in return to Yahweh, his Nemesis, his father, the one who represents light. This project tries to represent the melancholy, anger, darkness and despair inside this mythical character, taking as its main source the writings of the Bible, all from a secular perspective. It is intended to investigate this figure through his parallels from other religions such as the god Pan. The intaglio engraving will be how this whole project is represented, where a series of engravings will be developed in an exhibition space also showing the process and the importance of this graphic discipline. es_ES
dc.format.extent 75 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Diable es_ES
dc.subject Llucifer es_ES
dc.subject Gravat es_ES
dc.subject Religió es_ES
dc.subject Iconografia es_ES
dc.subject Devil es_ES
dc.subject Lucifer es_ES
dc.subject Engraving es_ES
dc.subject Religion es_ES
dc.subject Iconography es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts es_ES
dc.title El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica es_ES
dc.title.alternative El hijo del alba. Reinterpretación personal de la figura del diablo a la Bíblia mediante la grafica es_ES
dc.title.alternative The son of dawn. A personal reinterpretation of the figure of the devil in the Bible through graphic es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Barrantes Alpuente, A. (2023). El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197211 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\153746 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record