- -

Integració d'una unitat de coma flota en procesador RISC-V

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Integració d'una unitat de coma flota en procesador RISC-V

Show full item record

Salvá Grimalt, X. (2023). Integració d'una unitat de coma flota en procesador RISC-V. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197215

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/197215

Files in this item

Item Metadata

Title: Integració d'una unitat de coma flota en procesador RISC-V
Secondary Title: Integración de una unidad de coma flotante en procesador RISC-V
Floating-Point Unit support in a RISC-V processor
Author: Salvá Grimalt, Xavier
Director(s): Flich Cardo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2023-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] El joc d’instruccions RISC-V és un joc d’instruccions lliure que permet que se’l faja servir sense haver de pagar regalies. Això el fa especialment atractiu tant per l’acadèmia com per la indústria i és per això que ...[+]


[ES] El conjunto de instrucciones RISC-V es un juego de instrucciones de uso libre con el que se permite el uso sin la necesidad de pagar regalías. Eso lo hace especialmente atractivo para la academia, pero también para ...[+]


[EN] RISC-V is a free instruction set that allows its use without the need of any royalties payment. This makes it specially attractive to be used in academia, as well as in industry. That’s why it has seen a explosion ...[+]
Subjects: Processador , RISC-V , Coma flotant , CPU , Microarquitectura , Processor , Floating point , Microarchitecture
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Project ID:
BSC/RES-FI-2017-2-0044
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record