- -

Aplicació web per a la creació de bateries de preguntes d'examen amb participació dels estudiants en format QTI

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicació web per a la creació de bateries de preguntes d'examen amb participació dels estudiants en format QTI

Show full item record

Alexa, AV. (2023). Aplicació web per a la creació de bateries de preguntes d'examen amb participació dels estudiants en format QTI. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197741

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/197741

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació web per a la creació de bateries de preguntes d'examen amb participació dels estudiants en format QTI
Secondary Title: Aplicación web para la creación de baterías de preguntas de examen con participación de los estudiantes en formato QTI
Web application for the creation of sets of exam questions with student participation in QTI format
Author: Alexa, Andrei Valeriu
Director(s): Martí Campoy, Antonio González Ladrón de Guevara, Fernando Raimundo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2023-09-18
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball consisteix en el disseny i desenvolupament d’una aplicació web que facilite als professors i als alumnes col·laborar en la creació i introducció de bateries de preguntes d’examen per a les ...[+]


[ES] Este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web que facilite a los profesores y a los alumnos la creación e introducción de baterías de preguntas de examen para las asignaturas. Esta web ...[+]


[EN] This project consists in the design and development of a web application that facilitates teachers and students the creation and introduction of batteries of exam questions for the subjects. This website will allow ...[+]
Subjects: Web , Evaluación , Coevaluación , Cooperativa , Colaboración , Avaluació , Coavaluació , Col·laboració , Question and Test Interoperability (QTI) , Evaluation , Co-evaluation , Cooperative , Collaboration
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record