- -

Ca la uela Angelina. Recorregut multidisciplinari entorn de la memòria d'una llar.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Ca la uela Angelina. Recorregut multidisciplinari entorn de la memòria d'una llar.

Show full item record

Ramiro Pérez, A. (2023). Ca la uela Angelina. Recorregut multidisciplinari entorn de la memòria d'una llar. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/199732

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/199732

Files in this item

Item Metadata

Title: Ca la uela Angelina. Recorregut multidisciplinari entorn de la memòria d'una llar.
Secondary Title: "Ca la uela Angelina". Recorrido multidisciplinar en torno a la memoria de un hogar.
"Ca la uela Angelina". Multidisciplinary research surrounding the memory of a home.
Author: Ramiro Pérez, Alba
Director(s): Del Saz Barragán, Miriam Cueto Lominchar, José Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2023-09-07
Issued date:
Abstract:
[VA] Mitjançant l´observació conscient d´una casa, aquest treball pretén realitzar un retrat, per antonomàsia, d´aquelles que van fer d´ella una llar. A través de la recol·lecció d´objectes personals o d´ús quotidià i el ...[+]


[EN] By means of the conscious observation of a house, this project aims at offering a portrait, by antonomasia, of those who made a home out of it. Through the recollection of personal or daily-use objects, as well as the ...[+]
Subjects: Llibre d´artista , Memòria , Dona , Llar , Intimitat , Testimoni , Memory , Woman , Home , Intimacy , Statement , Artist book
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record