- -

L'Illa Perduda de Russafa: "Passa, passa que veuràs el piset!"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'Illa Perduda de Russafa: "Passa, passa que veuràs el piset!"

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Santatecla Fayos, José es_ES
dc.contributor.advisor Lizondo Sevilla, Laura es_ES
dc.contributor.author Garcia Jordan, Jordi es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.37074063359068266; north=39.46146558399542; name=C. del Mestre Aguilar, 2A, L'Eixample, 46004 València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2024-01-10T09:07:02Z
dc.date.available 2024-01-10T09:07:02Z
dc.date.created 2023-09-27
dc.date.issued 2024-01-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/201689
dc.description.abstract [ES] L'Illa Perduda de Russafa és el resultat del procés d'especulació, gentrificació i maltractament urbà que ha estat patint el centre històric i el primer anell d'Eixample de València durant les últimes dècades. En l'actualitat, l'interior d'aquesta illa suposa, per tant, un espai d'oportunitat que pot ser considerat com alguna cosa més que una cicatriu urbana. Amb l'objectiu de convertir-lo en un espai de vertebració i cohesió del barri, es projecta un element arquitectònic que recorre l'illa per a consolidar-la morfològicament, reivindicant, al mateix temps, les seues traces històriques. Aquest element actua, en segon lloc, com a mecanisme de recuperació de sòl en el cor de l'urbs i, finalment, alberga un programa que convertix l'illa en un espai que posa en valor les cures i que genera, des dels feminismes, un model de ciutat que enten els seus habitants en relació amb altres, en les xarxes de suport mutu. es_ES
dc.description.abstract [EN] The Manzana Perdida in Russafa is the result of the speculation, gentrification and urban maltreatment process that the Valencia's old town and its first expansion district has been suffering durint the last decades. At present, the inside of that block means an opportunity space that can be better valued than an urban scar. To serve the purpose of converting it into a neighborhood structuring and connecting space, an architectural element is being planned. It goes through the block in order to consolidate it morphologically and, what's more, to point out the value of its historical traces. Moreover, the procedure of this element consists in recovering metropolis land and, finally, housing a program that turns the block into a space that highlights the importance of caring and generating, from feminist practices, a city model that understands their residents regarding others, in the nets of mutual support. es_ES
dc.format.extent 78 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sense llar es_ES
dc.subject Casa de banys es_ES
dc.subject Urbanisme feminista es_ES
dc.subject Habitatge col·lectiu es_ES
dc.subject València. es_ES
dc.subject Homeless es_ES
dc.subject Bath house es_ES
dc.subject Feminist urbanism es_ES
dc.subject Cohousing es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura es_ES
dc.title L'Illa Perduda de Russafa: "Passa, passa que veuràs el piset!" es_ES
dc.title.alternative La Manzana Perdida de Ruzafa: "Passa, passa que veuràs el piset!" es_ES
dc.title.alternative L'Illa Perduda de Russafa: "Passa, passa que veuràs el piset!" es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Garcia Jordan, J. (2023). L'Illa Perduda de Russafa: "Passa, passa que veuràs el piset!". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/201689 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\143624 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record