- -

Centre d'Artesans de la Pilota Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Centre d'Artesans de la Pilota Valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Silvestre Navarro, Francisco Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Asatrián Torosián, Sevak es_ES
dc.contributor.author Chinesta Llobregat, Francisco es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.32672058477936305; north=39.492527286606524; name=La Patacona, 46120, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2024-03-11T10:57:05Z
dc.date.available 2024-03-11T10:57:05Z
dc.date.created 2024-01-30
dc.date.issued 2024-03-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/203042
dc.description.abstract [ES] En este projecte (Centre d'Artesans) es busca resoldre un dels punts estratègics i, alhora, més deteriorats del barri de la Patacona, pertanyent a Alboraia, a la comarca de l'Horta Nord, pegat a la ciutat de València. Es tracta d'una actuació en la parcel·la que conté les antigues naus de l'empresa vinícola "Vinival". Partint d'estes preexistències, es planteja una intervenció urbana amb la qual aconseguir la unitat de tot el complex, i així, quedaran poblades, dotant-les d'un nou programa. El centre d'artesans es dedica a la Pilota Valenciana. D'esta manera s'aborden diferents problemàtiques presents a la ciutat de València i els seus voltants. Una d'elles és la falta d'espais disponibles per a la preparació dels esportistes dedicats a la pilota, a causa de l'escàs nombre de trinquets que queden oberts hui en dia per a la pràctica de la pilota. Així, es pretén que este centre es convertisca en un catalitzador i focus per a la promoció de l'esport local, el qual està molt lligat a l'artesania, tant pel disseny i producció d'elements en tallers com per la mateixa pràctica del joc. El pilotari també és considerat artesà, ja que ell mateix realitza els seus propis guants en la mateixa pista del Trinquet, passant a convertir-se este en un centre de producció d'artesania. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project (Centre d'Artesans) seeks to resolve one of the strategic and, at the same time, most deteriorated points in the neighbourhood of La Patacona, belonging to Alboraia, in the region of l'Horta Nord, next to the city of Valencia. This is a project on the plot that contains the old warehouses of the wine company "Vinival". Based on these pre-existences, an urban intervention is proposed to achieve the unity of the whole complex, and thus, they will be populated, providing them with a new programme. The artisan centre is dedicated to Pilota Valenciana. In this way, different problems present in the city of Valencia and its surroundings are addressed. One of them is the lack of available spaces for the preparation of athletes dedicated to pilota, due to the scarce number of trinquets that are open nowadays for the practice of pilota. Therefore, the aim is for this centre is to become a catalyst and focus for the promotion of local sport, which is closely linked to craftwork, for both the design and production of elements in workshops and for the practice of the game. The pilotari is also considered an artisan, as he makes his own gloves himself on the Trinquet court itself, turning the Trinquet into an artisan centre. es_ES
dc.format.extent 490 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject Intervenció arquitectònica es_ES
dc.subject Pilota Valenciana es_ES
dc.subject Trinquet es_ES
dc.subject Bodegas VINIVAL es_ES
dc.subject La Patacona es_ES
dc.subject Alboraia es_ES
dc.subject Preexistències es_ES
dc.subject Intervenció es_ES
dc.subject Patrimoni Industrial es_ES
dc.subject Instal·lacions Esportives es_ES
dc.subject Esport es_ES
dc.subject Pilotari es_ES
dc.subject Artesà es_ES
dc.subject Artisan Centre es_ES
dc.subject Pre-existences es_ES
dc.subject Intervention es_ES
dc.subject Industrial Patrimony es_ES
dc.subject Sport Facilities es_ES
dc.subject Sport es_ES
dc.subject Artisan es_ES
dc.subject Centre d'Artesans es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura es_ES
dc.title Centre d'Artesans de la Pilota Valenciana es_ES
dc.title.alternative Centro de Artesanos de la Pilota Valenciana es_ES
dc.title.alternative Pilota Valenciana Artisan Centre es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Chinesta Llobregat, F. (2024). Centre d'Artesans de la Pilota Valenciana. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/203042 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\156543 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record