- -

Criteri d'estabilitat de Nyquist

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Criteri d'estabilitat de Nyquist

Show full item record

Hilario Caballero, A. (2008). Criteri d'estabilitat de Nyquist. http://hdl.handle.net/10251/2058

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/2058

Item Metadata

Title: Criteri d'estabilitat de Nyquist
Author: Hilario Caballero, Adolfo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
Anàlisi de l'estabilitat d'un sistema continu lineal en el domini de la freqüència. Criteri d'estabilitat de Nyquist.
Subjects: Realimentació , Resposta temporal , Resposta transitòria , Criteri de nyquist , Estabilitat , Resposta en freqüència , Sistemes continus lineals , Regulació automàtica ii
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/Nyquist
Learning Resource Type: Laboratorio virtual de simulación
Educational description: Donada la funció de transferència de llaç obert d'un sistema lineal continu realimentat, l'alumne decidirà el valor del guany del regulador i comprovarà els efectes sobre el diagrama polar, i sobre la resposta temporal del sistema en llaç tancat.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 10 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record