- -

Disseny d'un regulador proporcional (P) en el lloc geomètric de les arrels

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un regulador proporcional (P) en el lloc geomètric de les arrels

Show simple item record

dc.contributor.author Hilario Caballero, Adolfo es_ES
dc.date.accessioned 2008-05-12T06:46:34Z
dc.date.available 2008-05-12T06:46:34Z
dc.date.issued 2008-05-12T06:46:34Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/2059
dc.description.abstract Relació entre la posició dels pols al pla de Gauss i la resposta temporal d'un sistema continu lineal realimentat i controlat amb un regulador de tipus proporcional (P). es_ES
dc.description.uri https://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/reguladorP es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Realimentació es_ES
dc.subject Resposta temporal es_ES
dc.subject Resposta transitòria es_ES
dc.subject Regulador proporcional es_ES
dc.subject Lloc de les arrels es_ES
dc.subject Sistemes continus lineals es_ES
dc.subject Regulació automàtica es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.title Disseny d'un regulador proporcional (P) en el lloc geomètric de les arrels es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Laboratorio virtual de simulación es_ES
dc.lom.interactivityLevel Alto es_ES
dc.lom.semanticDensity Alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 15 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Donada una estructura de sistema lineal continu realimentat i controlat amb un regulador proporcional, l'alumne decidirà l'ordre del sistema i la posició dels pols de llaç obert, així com el valor del guany del regulador. Com a resultat es representarà gr es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2007-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hilario Caballero, A. (2008). Disseny d'un regulador proporcional (P) en el lloc geomètric de les arrels. http://hdl.handle.net/10251/2059 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record