- -

Pintors i altres artífexs de la València medieval

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pintors i altres artífexs de la València medieval

Show full item record

Mocholi Roselló, A. (2013). Pintors i altres artífexs de la València medieval. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/27327

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27327

Files in this item

Item Metadata

Title: Pintors i altres artífexs de la València medieval
Author: Mocholi Roselló, Asunción
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
Aquest llibre es presenta com una aportació dins de l'activitat investigadora corresponent a la història de l'art valencià. Gràcies a l'analítica i l'estudi en profunditat de la documentació recollida de publicacions, a ...[+]
Subjects: Pintores valencianos , Arte Valencia medieval , Artistas valencianos
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
ISBN: 978-84-8363-973-3
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record