- -

Aplicacions per a un diccionari de gestos base d'un sistema de comunicacions

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicacions per a un diccionari de gestos base d'un sistema de comunicacions

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Naranjo Ornedo, Valeriana es_ES
dc.contributor.author Calabuig Navarro, Mª Angeles es_ES
dc.date.accessioned 2013-02-26T13:00:27Z
dc.date.available 2013-02-26T13:00:27Z
dc.date.created 2009
dc.date.issued 2013-02-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/27342
dc.description.abstract [ES] Implementación de aplicaciones necesarias para el estudio de un diccionario de gestos genérico que controla los elementos de la interfaz gráfica 3D de terminales de usuario de sistemas de comunicaciones de vídeo con el objetivo de proporcionar mayor sensación de inmersión y mayor accesibilidad a los usuarios mediante gestos que sean naturales. es_ES
dc.description.abstract [EN] Implementation of necessary applications to study a generic dictionary of gestures that manages the elements of the 3D graphical user interface in user terminals of video communication systems.The aim is to provide higher immersion sensation and higher accesibility for the users through the most natural gestures. es_ES
dc.description.abstract [CA] L¿objectiu d¿aquesta tesina és la implementació de diferents aplicacions necessàries per a l¿estudi prospectiu d¿un diccionari de gestos genèric que controla els elements de la interfaç gràfica de terminals que proporcionen major sensació d¿immersió així com una major accessibilitat als usuaris. La interfaç del terminal d¿usuari d¿un sistema de comunicacions de vídeo de nova generació és gestual i es pretén que els gestos que controlen aquesta interfaç gràfica 3D siguen el més naturals possible. D¿ací va sorgir la idea d¿aquesta tesina. En aquest document s¿explica l¿origen i en què consisteix breument (secció 1), així com el sistema general per al que s¿implementa (secció 2). A continuació es descriu el plantejament inicial de l¿activitat `Interfaç d¿usuari¿ dins d¿aquest context (secció 3) i les diferents parts que la composen, començant amb la interfaç gestual a la secció 4 i seguidament amb la interfaç gràfica a la secció 5. Finalment, es presenten les diferents aplicacions gràfiques que s¿han implementat per a aquest diccionari gestual. es_ES
dc.format.extent 41 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Interfaz gráfica es_ES
dc.subject Gestos es_ES
dc.subject Videoconferencia es_ES
dc.subject Graphical interface es_ES
dc.subject Gestures es_ES
dc.subject Videoconference es_ES
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones-Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions es_ES
dc.title Aplicacions per a un diccionari de gestos base d'un sistema de comunicacions es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Calabuig Navarro, MA. (2009). Aplicacions per a un diccionari de gestos base d'un sistema de comunicacions. http://hdl.handle.net/10251/27342. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record