- -

Representació d'enters: signe i magnitud

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Representació d'enters: signe i magnitud

Show full item record

Martí Campoy, A. (2013). Representació d'enters: signe i magnitud. http://hdl.handle.net/10251/27535

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27535

Video Viewer

Item Metadata

Title: Representació d'enters: signe i magnitud
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Issued date:
Abstract:
Aquest vídeo presenta el conveni de representació de nombres enters anomenat signe i magnitud. Sobre aquest conveni es treballa la aritmètica bàsica, el desbordament i l'extensió de signe. Inclou exemples.
Subjects: Enters , Signe i magnitud , Binari , Computador , Informàtica , Representació , Informació , Desbordament , Extensió de signe
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=df9ee12c-774a-4abf-88d2-168bbf8da835
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: És convenient tindre a mà llapis i paper per reproduir els exemples.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record