- -

Economia d'Haiti després del terratrèmol

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Economia d'Haiti després del terratrèmol

Show full item record

Cervera Ferrer, FJ. (2012). ECONOMIA D'HAITI DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL. http://hdl.handle.net/10251/27875.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27875

Files in this item

Item Metadata

Title: Economia d'Haiti després del terratrèmol
Author: Cervera Ferrer, Francesc Josep
Director(s): García Alvarez-Coque, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2012-07-31
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball final de carrera (TFC) busca indagar sobre els trets actuals d'Haití. Per a aconseguir-ho, serà necessari una explicació de la seua història per observar com ha evolucionat al llarg del temps, des de ...[+]
Subjects: Haití , Economía , Catástrofes naturales , Crisis económica , Terremotos
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record