- -

Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó

Show full item record

Belloch Hurtado, MI. (2012). Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó. http://hdl.handle.net/10251/27954.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27954

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi d'un mercat financer local: el cas de la Vall d'Uixó
Author: Belloch Hurtado, María Isabel
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2012-11-28
Issued date:
Abstract:
[CA] El present estudi té per objectiu identificar segments de mercat del crèdit i de l´estalvi a la Vall d´Uixó
Subjects: Vall d'Uixó , Mercado financiero , Ahorro , Responsabilidad social corporativa (RSC) , Cooperativas de crédito
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record