- -

Anàlisi i propostes de millora del model de gestió de una associació valenciana: estudi del cas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi i propostes de millora del model de gestió de una associació valenciana: estudi del cas

Show full item record

Bolós Adrián, JÁ. (2012). ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA DEL MODEL DE GESTIÓ DE UNA ASSOCIACIÓ VALENCIANA: ESTUDI DEL CAS. http://hdl.handle.net/10251/27956.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27956

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi i propostes de millora del model de gestió de una associació valenciana: estudi del cas
Author: Bolós Adrián, Juan Ángel
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA)
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2012-11-02
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball final de carrera es fa amb la intenció d ajudar a millorar la gestió d una associació. Pel motiu d ajudar a una associació sense ànim de lucre es en si ja un motiu per desenvolupar aquest. A més tractant-se ...[+]
Subjects: Asociacionismo , Tirant Lo Blanc , Asociaciones sin ánimo de lucro , Tercer sector , Plan de mejora , Asociaciones
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record