- -

Implementació del control d'alt nivell per a la caminada activa d'un robot bípede

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Implementació del control d'alt nivell per a la caminada activa d'un robot bípede

Show full item record

Llobet Nualart, J. (2012). Implementació del control d'alt nivell per a la caminada activa d'un robot bípede. http://hdl.handle.net/10251/28248.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28248

Files in this item

Item Metadata

Title: Implementació del control d'alt nivell per a la caminada activa d'un robot bípede
Author:
Director(s): Ruiz Del Solar, Javier Vallejos, Paul Sánchez Díaz, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2012-06
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (9209)


[cat] L'estudi de la locomoció bípeda de robots tracta d'assolir la generació de moviments semblants als que realitza l'ésser humà en la seua caminada, per aplicar-los a robots de morfologia humana amb la combinació de ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Robótica
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record