- -

Disseny d'un tròlec per a l'eliminació de la palla dels camps d'arròs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un tròlec per a l'eliminació de la palla dels camps d'arròs

Show full item record

Grau Chulvi, M. (2012). Disseny d'un tròlec per a l'eliminació de la palla dels camps d'arròs. http://hdl.handle.net/10251/28920.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28920

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'un tròlec per a l'eliminació de la palla dels camps d'arròs
Author:
Director(s): Colomina Francés, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2012-11-28
Issued date:
Abstract:
El propòsit principal del projecte és donar solució al problema actual dels llauradors del País Valencià amb la palla de l¿arròs. Per a fer-ho s¿ha ideat una màquina basada en una altra ja existent del segle XIX. Aquesta ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. En Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record