- -

Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics

Mostrar el registro completo del ítem

Sanz Moltó, J. (2008). Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics. http://hdl.handle.net/10251/29089.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29089

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics
Autor:
Director(es): Pascual Molto, Marcos
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha acto/lectura:
2008-09-11
Fecha difusión:
Resumen:
El principal objectiu del projecte és comparar quina és, actualment, la millor font d¿il·luminació que es pot utilitzar, centrant-se en els balastres electrònics i la tecnologia LED, les quals són dues de les tecnologies ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem