- -

Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics

Show full item record

Sanz Moltó, J. (2008). Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics. http://hdl.handle.net/10251/29089.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29089

Files in this item

Item Metadata

Title: Il·luminació per LEDs vs. balastres electrònics
Author: Sanz Moltó, Joan
Director(s): Pascual Molto, Marcos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2008-09-11
Issued date:
Abstract:
El principal objectiu del projecte és comparar quina és, actualment, la millor font d¿il·luminació que es pot utilitzar, centrant-se en els balastres electrònics i la tecnologia LED, les quals són dues de les tecnologies ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record