- -

Estratègies per a l'optimització de l'obtenció d'hidrogen en bactèries fotosintètiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estratègies per a l'optimització de l'obtenció d'hidrogen en bactèries fotosintètiques

Show full item record

Siurana Paula, M. (2011). Estratègies per a l'optimització de l'obtenció d'hidrogen en bactèries fotosintètiques. http://hdl.handle.net/10251/29234.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29234

Files in this item

Item Metadata

Title: Estratègies per a l'optimització de l'obtenció d'hidrogen en bactèries fotosintètiques
Author:
Director(s): Fernández De Córdoba, Pedro Urchueguía, Javier Montagud, Arnau
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2011-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (8909)


[val] En el present projecte s¿aborda l¿estudi d¿estratègies de producció biològica d¿hidrogen en Synechocystis sp. PCC 6803, per a la qual cosa s¿analitzarà amb detall la cadena de transport electrònic d¿aquesta cianobactèria. ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Hidrógeno
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record