- -

Desenvolupament d'un sistema de visualització d'objectes basat en AR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'un sistema de visualització d'objectes basat en AR

Show full item record

Cascant Vaño, A. (2008). Desenvolupament d'un sistema de visualització d'objectes basat en AR. http://hdl.handle.net/10251/29332.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29332

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un sistema de visualització d'objectes basat en AR
Author: Cascant Vañó, Andrea
Director(s): Linares Pellicer, Jordi Joan
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2008-07-29
Issued date:
Abstract:
L'objectiu del projecte és facilitar la docència als centres per tal que els alumnes arriben a comprendre millor el que se¿ls està explicant. Amb aquest propòsit, s'ha implementat una aplicació que captura la informació ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record