- -

Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

Mostrar el registro completo del ítem

Xarxa Vives d'Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística (2013). Interuniversity style guide for writing institutional texts in English. http://hdl.handle.net/10251/29407.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29407

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Interuniversity style guide for writing institutional texts in English
Otro titulo: Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Fecha difusión:
Resumen:
L'Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English (Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès) ha estat redactat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística ...[+]
Palabras clave: Writing texts in English , Redacció de textos en anglès
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Descripción: Aquest material està subjecte a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública del material sempre que es reconegui la Universitat de Barcelona i els autors de l'obra. L'ús comercial i la possibilitat de generar obres derivades i les condicions per fer-ho estan determinats per la llicència corresponent
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem