- -

Redisseny d'una tapa bimaterial per a recipient hermètic aplicant la tècnica d'injecció seqüencial amb placa giratòria

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Redisseny d'una tapa bimaterial per a recipient hermètic aplicant la tècnica d'injecció seqüencial amb placa giratòria

Show full item record

Juan Nadal, S. (2008). Redisseny d'una tapa bimaterial per a recipient hermètic aplicant la tècnica d'injecció seqüencial amb placa giratòria. http://hdl.handle.net/10251/29773.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29773

Files in this item

Item Metadata

Title: Redisseny d'una tapa bimaterial per a recipient hermètic aplicant la tècnica d'injecció seqüencial amb placa giratòria
Author:
Director(s): Ferrándiz Bou, Santiago
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2008-03-18
Issued date:
Abstract:
L¿objectiu d¿aquest document és explicar, pas a pas, el procediment seguit per a desenvolupar aquest treball fi de carrera, consistent en redissenyar una peça ja existent al mercat i dissenyar el motle per a la seua ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. En Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record