- -

Estudi de viabilitat d'una empresa en el sector de la construcció, a partir de la seva anàlisi estratègica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de viabilitat d'una empresa en el sector de la construcció, a partir de la seva anàlisi estratègica

Show full item record

Monzó Gomar, I. (2007). Estudi de viabilitat d'una empresa en el sector de la construcció, a partir de la seva anàlisi estratègica. http://hdl.handle.net/10251/29975.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29975

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de viabilitat d'una empresa en el sector de la construcció, a partir de la seva anàlisi estratègica
Author:
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2007-10-29
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest projecte és fer un estudi de viabilitat d'una tenda de fontaneria que es situaria en el polígon industrial de la Pobla del Duc. Aquest projecte té que servir d'ajuda a l'empresa Suministres i instal·lacions ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record