- -

El relatiu possessiu

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

El relatiu possessiu

Mostrar el registro completo del ítem

Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu possessiu. http://hdl.handle.net/10251/30656.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30656

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: El relatiu possessiu
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Fecha difusión:
Resumen:
Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es fa en altres llengües com ara l'anglès, el francès o el castellà.
Palabras clave: Valencià , Pronom relatiu , Possessiu , Oració subordinada adjectiva
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=cf7ff059-244c-d94e-afe7-3e3d0cb07c5c
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: En l'estudi dels pronoms de relatiu en valencià per tal d'expressar la possessió, cal aprendre a distingir els usos correctes dels incorrectes en nivells formals i informals de la llengua.
Destinatario: Alumno
Contexto: Otro
Dificultad: Difícil
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 20 minutos
Idioma del destinatario: cat
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem