- -

El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'

Mostrar el registro completo del ítem

Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'. http://hdl.handle.net/10251/30661.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30661

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Fecha difusión:
Resumen:
Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a què substituex i l'ús d'aquest en contextos determinats com ara amb preposicions fortes o compostes, ...[+]
Palabras clave: Valencià , Formes pronom relatiu , Oració subordinada adjectiva
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=bb7efce5-fe9a-0a4f-9325-7b08cfeaeeb9
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: En l'estudi del pronom relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals' i les oracions subordinades relatives adjectives, és necessari saber a quins pronoms pot substituir i en quins contextos l'ús d'aquest és preferent o obligatori.
Destinatario: Alumno
Contexto: Otro
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 20 minutos
Idioma del destinatario: cat
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem