- -

El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'. http://hdl.handle.net/10251/30661

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30661

Video Viewer

Item Metadata

Title: El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'
Author: Escrivá Fuster, Débora
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Issued date:
Abstract:
Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a què substituex i l'ús d'aquest en contextos determinats com ara amb preposicions fortes o compostes, ...[+]
Subjects: Valencià , Formes pronom relatiu , Oració subordinada adjectiva
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=bb7efce5-fe9a-0a4f-9325-7b08cfeaeeb9
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: En l'estudi del pronom relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals' i les oracions subordinades relatives adjectives, és necessari saber a quins pronoms pot substituir i en quins contextos l'ús d'aquest és preferent o obligatori.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record