- -

Desenvolupament de constructors de grafs de fonemes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament de constructors de grafs de fonemes

Show full item record

Fabra Boluda, R. (2013). Desenvolupament de constructors de grafs de fonemes. http://hdl.handle.net/10251/31184.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31184

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de constructors de grafs de fonemes
Author: Fabra Boluda, Raül
Director(s): Gómez Adrian, Jon Ander
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-07-10
Issued date:
Abstract:
El problema a resoldre en aquest projecte pertany a l'àmbit del Reconeixement Automàtic de la Parla. Donada una seqüència d'àudio degudament preprocessada i descodificada a nivell acústic-fonètic, el mòdul a desenvolupar ...[+]
Subjects: Reconeixement automàtic de la parla , Àudio , Acústic , Fonètic , Pronunciació , Descodificació , Unitat fonètica
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record