- -

Automatizació de mesures acústiques en tub de Kundt

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatizació de mesures acústiques en tub de Kundt

Show full item record

Vericat I Grau, A. (2006). Automatizació de mesures acústiques en tub de Kundt. http://hdl.handle.net/10251/31490.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31490

Files in this item

Item Metadata

Title: Automatizació de mesures acústiques en tub de Kundt
Author:
Director(s): Alba Fernández, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-03-07
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest projecte és realitzar un programari amb el qual obtenir resultats de les propietats acústiques de materials absorbents, utilitzant el tub de Kundt. L' aplicació generada fa dos tipus de mesures: funció ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record