- -

Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades

Show full item record

Piqueras Gozalbes, SR. (2013). Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades. http://hdl.handle.net/10251/31581.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31581

Files in this item

Item Metadata

Title: Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades
Author: Piqueras Gozalbes, Santiago Romualdo
Director(s): Juan Císcar, Alfonso Andrés Ferrer, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-07-13
Issued date:
Abstract:
És difícil negar que visquem en un món d' informació. Els avançaments científics produïts en les últimes dècades han facilitat l' accés a la mateixa a gran part de la població. Dins de l'espiral d' informació, i especialment ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record