- -

Determinació de la significació dels paràmetres de procés en mecanitzat per electroerosió amb electrode de coure de l'acer F-1120

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinació de la significació dels paràmetres de procés en mecanitzat per electroerosió amb electrode de coure de l'acer F-1120

Show full item record

Navarro Senabre, M. (2006). Determinació de la significació dels paràmetres de procés en mecanitzat per electroerosió amb electrode de coure de l'acer F-1120. http://hdl.handle.net/10251/31776.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31776

Files in this item

Item Metadata

Title: Determinació de la significació dels paràmetres de procés en mecanitzat per electroerosió amb electrode de coure de l'acer F-1120
Author: Navarro Senabre, Miquel
Director(s): Reig Pérez, Miguel Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials
Read date / Event date:
2006-03-23
Issued date:
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería de Materiales-Enginyeria de Materials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record