- -

Mesures de desigualtat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mesures de desigualtat

Show full item record

Bravo Sellés, M. (2013). Mesures de desigualtat. http://hdl.handle.net/10251/32013

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32013

Video Viewer

Item Metadata

Title: Mesures de desigualtat
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
En este vídeo es perseguixen els següents objectius: Definir alguns dels més coneguts indicadors de desigualtat i pobresa amb la finalitat d'analitzar la distribució personal de la renda. Per a interpretar el significat ...[+]
Subjects: Desigualtat , Distribució personal de la renda , Corba de Lorenz , Coeficient de Gini , Índex de desenvolupament humà
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=4012869e-0bb7-2646-94a5-2a172d4eb319
Learning Resource Type: Polimedia
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 60 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record