- -

Anàlisi i implantació d'un portal web per a un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi i implantació d'un portal web per a un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València

Show full item record

Sanz Silvestre, M. (2008). Anàlisi i implantació d'un portal web per a un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/32044.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32044

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi i implantació d'un portal web per a un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València
Author: Sanz Silvestre, Mauro
Director(s): Expósito Langa, Manuel Tomas Miquel, Jose Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2008-07-22
Issued date:
Abstract:
L¿objectiu d¿aquest projecte ha sigut l¿anàlisi i posterior canvi mitjançant un Gestor de Continguts gratuït de la pàgina web actual del grup de recerca AERT, fruit de la unió de diferents investigadors pertanyents a la ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería de Organización Industrial-Enginyeria d'Organització Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record