- -

Disseny i construcción d'una màquina d'electrospinning. Aplicació per a l'obtenció de fibres polimèriques biodegradables

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i construcción d'una màquina d'electrospinning. Aplicació per a l'obtenció de fibres polimèriques biodegradables

Show full item record

Giner Agut, M. (2010). Disseny i construcción d'una màquina d'electrospinning. Aplicació per a l'obtenció de fibres polimèriques biodegradables. http://hdl.handle.net/10251/32281.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32281

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i construcción d'una màquina d'electrospinning. Aplicació per a l'obtenció de fibres polimèriques biodegradables
Author: Giner Agut, Miguel
Director(s): Giménez Torres, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2010-07
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (8400)


[CA] En el projecte s'ha marcat un objectiu fonamental: dissenyar i construir una màquina d¿Electrospinning, amb major control sobre les variables del procés. Com part d'aquest projecte s'inclou també l'engegada de l'equip ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Polímeros biodegradables sintéticos , Materiales nanoestructurados
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record