- -

Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils

Show full item record

Castillo Orellano, E. (2013). Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils. http://hdl.handle.net/10251/32543.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32543

Files in this item

Item Metadata

Title: Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils
Author: Castillo Orellano, Ernesto
Director(s): Bernabeu Soler, Enrique Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-09-27
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte és un clar exemple de com programar i configurar una estació de emmagatzemament i classificació automàtica d'una planta industrial qualsevol. L'estació d'emmagatzemament ha de comprovar que l'objecte a ...[+]
Subjects: Automatització , Classificació , Emmagatzemamentt
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record