- -

Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils

Mostrar el registro completo del ítem

Castillo Orellano, E. (2013). Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils. http://hdl.handle.net/10251/32543.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32543

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Automatització d'una minicèl.lula per a l'emmagatzemament i classificació de barrils
Autor:
Director(es): Bernabeu Soler, Enrique Jorge
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2013-09-27
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest projecte és un clar exemple de com programar i configurar una estació de emmagatzemament i classificació automàtica d'una planta industrial qualsevol. L'estació d'emmagatzemament ha de comprovar que l'objecte a ...[+]
Palabras clave: Automatització , Classificació , Emmagatzemamentt
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem