- -

Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius

Mostrar el registro completo del ítem

Calpe Talens, C. (2013). Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius. http://hdl.handle.net/10251/32620.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32620

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius
Autor:
Director(es): Poza Luján, José Luis
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2013-09-30
Fecha difusión:
Resumen:
L'objectiu principal d'aquest PFC és desenvolupar una aplicació web per a la gestió de les tasques realitzades pels permanents sindicals. Aquesta aplicació deu classificar i organitzar la informació que podrà ser creada, ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem