- -

Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius

Show full item record

Calpe Talens, C. (2013). Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius. http://hdl.handle.net/10251/32620.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32620

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació Web en Drupal per gestionar el treball sindical als centres educatius
Author: Calpe Talens, Carles
Director(s): Poza Luján, José Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-09-30
Issued date:
Abstract:
L'objectiu principal d'aquest PFC és desenvolupar una aplicació web per a la gestió de les tasques realitzades pels permanents sindicals. Aquesta aplicació deu classificar i organitzar la informació que podrà ser creada, ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record